Profil

Razglašene tipografske rešitve so neprijetne za oko in uho: črke ne ustrezajo barvi glasu, ki nas nagovarja v knjigah. Dobrega oblikovanja sploh ne opazimo. Čutimo ga.

Delo

Oblikujem knjige. In prečiščene, jasne spletne strani. Da iz rokopisa nastanejo dve platnici in tisto število papirja vmes, čemur pravimo knjiga.

Portfolio (.pdf)

Stik

Trenutno sprejemam nove projekte. Z drugimi besedami: nove izzive in preizkušnje. Tipografija me vznemirja. Čisto osebno.